Startsida

Välkommen till Helhetshälsa Åmål!

Helhetshälsa Åmål erbjuder kurser i MediYoga/Medicinsk Yoga samt HoliYoga och HoliYoga Hormon. Läs mer under respektive flik.

Det finns också möjlighet att få enskilda lektioner om det passar dig bättre. Du kan då få ett personligt utformat yogaprogram, skräddarsytt efter dina personliga behov.

Företaget Helhetshälsa startade jag, Karin Inglander, år 2005. Min bakgrund är som sjuksköterska och distriktssköterska inom både sluten och öppen hälso- och sjukvård. För närvarande är jag verksam som sjuksköterska inom företagshälsan. Företaget driver jag som en bisyssla, på min fritid, som min underbart härliga och meningsfulla hobby.

Under många år har jag, parallellt med mitt yrkesliv, kompletterat mina kunskaper med ett flertal utbildningar inom komplementär- och alternativmedicin. Styrkan inom dessa kunskapsområden är deras helhetssyn på människan.

För att ett genuint läkande ska kunna äga rum behöver hela människan i alla hennes aspekter vara med; kroppen, känslorna, det mentala och det andliga är de delar som utgör oss människor, och de är ofrånkomligt sammanflätade med varandra.

Att dela upp oss människor i olika delar gör oss splittrade, ”ohela”. Det stressar oss och gör oss sjuka, eller ger oss en dov känsla av brist på tillfredsställelse eller sammanhang.

I yogan har jag så småningom landat. Yoga fungerar som en syntes av olika angreppssätt när det gäller den mänskliga hälsan. Här kan vi knyta samman kroppens muskulatur, nervsystem, immunförsvar osv med känslomässig, mental och andlig hälsa. I yogan blir det uppenbart för oss hur alla våra delar hänger intimt samman med varandra.

Jag är lärare och terapeut i MediYoga, utbildad 2012-13 av Göran Boll på MediYogainstitutet i Stockholm, samt lärare i Holistisk Yoga/HoliYoga, HoliYoga Hormon och HoliYoga Röst, utbildad 2015-17 av Ulrica Gulz på Shanti Yoga & Kultur i Västerås.

Välkommen att kontakta mig för mera information!

Karin

Kika in på och gå med i Facebookgruppen MediYoga/HoliYoga Åmål, där finns en del artiklar, TV-inslag och annat att ta del av.

meditation1